Ιδρυτικά Έγγραφα και Κείμενα

Ιδρυτικά

Στα τεκμήρια της ενότητας Ιδρυτικά που ακολουθούν, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να δει και να διαβάσει το κάλεσμα για ίδρυση της λέσχης, όσα ακολούθησαν έως την έγκριση του καταστατικού της και λίγο αργότερα. Η παρουσίαση γίνεται χρονολογικά, από το παλιότερο δημοσίευμα προς το νεότερο, καλύπτοντας μια περίοδο τριών ετών (1978-1980).

Η Λ.Ε.ΜΟΤ. ιδρύθηκε το 1979. Το καταστατικό της αναγνωρίστηκε με την υπ. αριθμό 2654/79 απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 25 Μαΐου 1979, με τα ακρωνύμια να σημαίνουν Λέσχη Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών Τουρισμού.

Παρότι έχουμε και προβάλουμε αρκετά δημοσιεύματα για την ίδρυση της ΛΕΜΟΤ δεν υπάρχει κανένα που να αναφέρεται στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο. Από την έρευνα και τις μαρτυρίες που συνέλεξα το 2012 για τη συγγραφή του βιβλίου Ιστορία του οργανωμένου μοτοσυκλετισμού στην Ελλάδα-30 χρόνια Πανελλήνιες Συγκεντρώσεις Μοτοσυκλετιστών προέκυψε ότι στο πρώτο Διοικητικό συμμετείχαν οι εξής:

Παναγιώτης Καράμπελας (Πρόεδρος),
Βασίλης Τσιάμης (Α’ Αντιπρόεδρος),
Κώστας Χαρλάφτης (Β’ Αντιπρόεδρος)
Φάνης Ταβλαρίδης και Δέσποινα Βαζυριατζίκη (Γεν. Γραμ.),
Κώστας Σταυρόπουλος (Ταμίας),
Στέφανος Μιχαηλίδης (Έφορος εκδρομικού),
Νίκος Σωτηρόπουλος (Μέλος).

Το 1982 αλλάζει η νοηματοδότηση του ακρωνυμίου Λ.Ε.ΜΟ.Τ. Το τελευταίο γράμμα, το Ταυ του Τουρισμού, συγχωνεύεται εκφέρεται και γράφεται πλέον ως Μοτοσυκλετιστών. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε η πρώτη Πανελλήνια Συγκέντρωση Μοτοσυκλετιστών στην Ιτέα. Πρόεδρος της ΛΕΜΟΤ ήταν ο Κώστας Ζερβός και Γενικός Γραμματέας ο Γιώργος Αλεξίου .

Άγγελος Σινάνης

Shelf Wood