Ιστορικά Ευχετήριες κάρτες ΛΕΜΟΤ

Στα τεκμήρια της ενότητας Ιστορικά Ευχετήριες κάρτες ΛΕΜΟΤ που ακολουθούν, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να δει μια μικρή συλλογή καρτών με ευχές για τον καινούργιο χρόνο 1990, 1992, 1995 και δύο χωρίς χρονολογία (χ.χ.). Κάθε χρόνο η ΛΕΜΟΤ έστελνε στα μέλη της τέτοιες κάρτες, τις περισσότερες φορές εμπνευσμένες από τα ταξίδια της Λέσχης, ενώ κάποιες άλλες από τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των μελών της.

Η παρουσίαση γίνεται χρονολογικά, από την παλιότερη προς τη νεότερη, καλύπτοντας μια περίοδο πέντε ετών. Ευχής έργο θα είναι να βρεθούν και οι υπόλοιπες, ώστε να συμπληρωθεί η συλλογή.

Άγγελος Σινάνης

Shelf Wood