Ιστορικά ΓΣ & ΔΣ της ΛΕΜΟΤ

Στα τεκμήρια της ενότητας Ιστορικά ΓΣ & ΔΣ ΛΕΜΟΤ που ακολουθούν, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να δει και να διαβάσει τις εξαγγελίες Γενικών Συνελεύσεων της ΛΕΜΟΤ, επιστολές-προσκλήσεις προς τα μέλη και αρκετά αποτελέσματα εκλογών με τα Διοικητικά Συμβούλια που εκλέχτηκαν. Η παρουσίαση γίνεται χρονολογικά, από το παλιότερο δημοσίευμα προς το νεότερο, καλύπτοντας με λίγα κενά μια περίοδο είκοσι ετών (1983-2003).

Η Γενική Συνέλευση κατέχει κεντρική θέση ως το πρωταρχικό αντιπροσωπευτικό όργανο λήψης αποφάσεων, χάραξης πολιτικής και δράσεων για όλα τα θέματα που απασχολούν ένα σωματείο. Τα συνήθη θέματα των Γενικών συνελεύσεων είναι ο απολογισμός δραστηριοτήτων του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, ο οικονομικός απολογισμός με γραπτά και σαφή στοιχεία εσόδων και εξόδων, ο προγραμματισμός και οι προτάσεις για το επόμενο ημερολογιακό έτος.

Προϋποθέτει ανοιχτή συζήτηση, διαβούλευση και λήψη αποφάσεων όταν υπάρχει απαρτία (δηλ. παρουσία του 50% συν ένα των ταμιακά ενήμερων μελών). Επιπλέον, στη Γενική Συνέλευση εκλέγεται η εφορευτική επιτροπή για τις εκλογές που συνήθως ακολουθούν με τις διαδικασίες για την κατάθεση υποψηφιοτήτων που προβλέπονται από το καταστατικό του σωματείου.

Άγγελος Σινάνης

Shelf Wood