Ιστορικά περί ΛΕΜΟΤ & Λεσχών

Στα τεκμήρια της ενότητας Ιστορικά περί ΛΕΜΟΤ & λεσχών που ακολουθούν, ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να δει και να διαβάσει πληροφορίες για τις λέσχες μοτοσυκλετιστών και μοτοσυκλετιστριών της εποχής, τις πρώτες προσπάθειες επικοινωνίας της ΛΕΜΟΤ με το ευρύ μοτοσυκλετιστικό κοινό αλλά και την ελληνική κοινωνία. Η παρουσίαση γίνεται χρονολογικά, από το παλιότερο δημοσίευμα προς το νεότερο, καλύπτοντας μια περίοδο εννέα ετών (1981-1990).

Ο κίτρινος τύπος της εποχής, οι ώρες κοινής ησυχίας, οι πρώτες προτάσεις απαγόρευσης κυκλοφορίας κι ένα εχθρικά διακείμενο κοινό απέναντι στα δίκυκλα, ήταν μεταξύ άλλων τα κυριότερα προβλήματα της εποχής. Η ΛΕΜΟΤ προσπάθησε, με πρωτόλειες εκδηλώσεις-παρουσιάσεις, όπως π.χ. με την Ελληνοφινλανδική συνάντηση ή με την τριήμερη εκδήλωση στο Δήμο Νέου Ηρακλείου, και γενικά πέτυχε, να προσδώσει μια διαφορετική εικόνα των μοτοσυκλετιστών και της μοτοσυκλέτας γενικότερα.

Επιπλέον παρουσιάζονται κάποιες εκδόσεις της ΛΕΜΟΤ, όπως το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Νέα της ΛΕΜΟΤ και μια διαφήμιση του περιοδικού ΡΟΔΑ.

Άγγελος Σινάνης

Shelf Wood